Padubysio kronikos 1

Padubysio kronikos – naujas periodinis leidinys, kuriame rašoma apie šio
krašto istoriją, paminklus, žmones. Iškeliami mažai žinomi ir užmiršti faktai, jų
reikšmė kraštui ir visai Lietuvai. Daug dėmesio skiriama nūdienos klausimams,
laimėjimams ir nesėkmėms, nevengiama ir diskusijų. Jungiamoji leidinio styga –
Dubysos upė, kuri prasideda ir baigia savo kelią Lietuvoje, suvienija Žemaitiją su
Aukštaitija. O ir pats Nemunas be Dubysos nebūtų toks platus ir galingas.
Dubysa priima savo glėbin Šiaušę ir Kražantę, jos pakrantėse įsikūrę
miesteliai Bubiai, Bazilionai, Ariogala, Seredžius, o ranka pasiekiami ir Kurtuvėnai,
Užventis, Pašiaušė, Kelmė, Kražiai ir t.t. O ir jos pradžia sruvena iš Šiaulių Rekyvos
ežero. Kiekviename iš jų būta savojo gyvenimo, savų didesnių ir mažesnių mokyklų,
maldų namų, kultūros reiškinių. O upės pakraščiais, ant aukštų skardžių, įsikūrė
ir keletas Padubysių, kurių vienas žmonių buvo perkrikštytas į Bazilionus, lyg
suteikus jiems ne tik istorinės atminties, bet ir glaudžius dabarties ir ateities ryšius
su Ukrainos žmonėmis ir valstybe.
Su Padubysio kronikomis bendradarbiauja, jose rašo įžymūs Lietuvos
veikėjai, ypač kilę iš šių kraštų. Vadovaujamasi tuo, kad be gimtinės pažinimo,
pagarbos ir meilės jai, negali būti ir nėra meilės, nei pasiaukojimo savajai Tėvynei
ir Valstybei. Tikimės, kad mūsų leidinys taps savu ir Padubysių gyventojams, ir
visai Lietuvai.
Redakcija

PADUBYSIO kronikos 1